Skydda ditt hem från mögel – förebyggande arbete och sanering med oss

Genom många års erfarenhet vet vi att mögel är en av de tråkigaste sakerna du och ditt hem kan möta på. Och, det handlar förstås inte bara om estetik, att det ser tråkigt ut, nej mögel kan leda till allergiska reaktioner, luftvägsproblem och dålig lukt om man inte tar itu med det. Vi hjälper dig hela vägen från identifiering till eliminering och vidare genom åtgärder som förhindrar framtida mögeltillväxt.

Fukt och värme – möglets favoriter

Mögel trivs i varma miljöer med hög fuktighet. Vattenskador, undermålig ventilation och fuktreglering skapar ofta den perfekta miljön för mögel att både uppstå och frodas i.

När du upptäcker mögel kan det vara frestande att sätta igång med gör det själv-lösningar. Det funkar ofta bra på svart- och rödmögel i våtrum som dusch och toalett. Vid större angrepp i källare och på vind kan gör det själv-lösningar vara till mer skada än nytta. Här krävs rätt kunskap, teknik, material och skydd. Så, lämna det till proffsen – vi identifierar, eliminerar och gör alla åtgärder som behövs för att hindra framtida mögeltillväxt.

Fuktutredning är en bra början på slutet

För att hitta grundorsaken till svåra mögelangrepp eller återkommande mögeltillväxt behövs ofta en fuktutredning. Resultaten från den är grunden till ett åtgärdsförslag anpassat för att eliminera mögelproblemen i just din fastighet eller ditt hus. Som vanligt är det bäst (och billigast) att upptäcka och åtgärda fuktproblem innan det bildats mögel.

Misstänker du att du har för hög fuktighet i ditt hus – kontakta oss!

Mögelsanering är en investering i hälsa och hus

Utöver hälsoriskerna minskar mögelförekomst även värdet på ditt hus. När du ska sälja kommer både köpare och besiktningsperson dra öronen åt sig om de upptäcker mögel. Det påverkar värdet, attraktiviteten – och försäljningspriset.