Vårt miljöansvar

Västra Götalands Tak AB ingår i Svenska Metallåtervinning AB. Detta innebär att vi tar hand om och sorterar byggavfallet efter varje takprojekt. Du som kund slipper att ta hand om byggavfallet, då vi ansvarar för detta. Som kund kan du samtidigt vara säker på att vi ser till att det i största möjliga mån återvinns. Genom att använda miljöcertifierade materialtillverkare och duktiga återvinningsleverantörer bidrar vi till en mindre negativ miljöpåverkan och en behagligare framtid – för alla.

Takbyte – en värdehöjare

Funderar du på om det är lönsamt att renovera eller byta tak? Att byta tak bidrar inte bara till ett bra skydd mot väder och vind, utan kan även förhöja husets utseende positivt på så vis att huset blir både fräschare och snyggare i sin helhet. Fler fastighetsmäklare menar idag på att en takrenovering kan höja husets marknadsvärde, framförallt om taket är i dåligt skick. Med andra ord kan en takrenovering vara en riktigt bra investering. Välkommen att kontakta oss redan idag om du behöver byta tak eller har frågor och funderingar kring takbytet.

När det är dags att byta tak

Om det har gått så pass lång tid att man måste renovera hela taket – kan det istället vara mer lönsamt att byta tak helt och hållet. Vid ett takbyte får man möjligheten att fräscha till utseendet på hela huset tack vare ett nytt, fräscht tak. Vi som takläggare på Västra Götalands Tak ser till att taket inte bara överensstämmer med husets färger och detaljer, vilket ger flashback till tiden då huset var i nyskick. Vi ser även till att takbytet utförs smidigt och säkert.

Som privatperson kan det vara lockande att priset blir något billigare om man utför jobbet själv. I viss mån stämmer detta, men vid takarbeten finns det väldigt mycket att tänka på. Det är till exempel mycket viktigt att undertaket läggs på rätt sätt så att det passar rätt typ av yttertak, så att taket ventileras korrekt. Det är också viktigt att anpassa takbeläggningen till resterande husets utseende så att helheten av huset och taket ser bra ut. Om vattenavrinningssystemet inte är anpassat till det nya taket måste man se till att lägga nytt. Om du istället låter oss utföra takbytet eller takrenoveringen, så får du en garanti på att jobbet utförs korrekt. Detta är en trygghet som vi erbjuder tack vare många års erfarenhet av takbyte samt takrenovering.

Utöver det komplicerade arbete som en takläggning eller ett takbyte är, så är det även mycket tidskrävande. En annan potentiell negativ aspekt är att om arbetet skulle utföras slarvigt av en oerfaren hantverkare så kan detta bli mycket dyrt i längden. Just för att arbetet kan behövas att göras om eller förbättras.
Västra Götaland Tak AB hjälper dig som kund hela vägen, från din första kontakt med oss, projektering och offert ända fram till det färdiga taket. Låt oss byta ditt tak så ser vi till att du kan göra annat under din lediga tid.

Så här undviker du ett sjukt tak

När ett tak inte håller tätt, kallas det för ett ”sjukt” tak. När det väl börjar läcka in är det ett tydligt tecken på att taket är skadat eller skört och behöver repareras. Det är ännu bättre om du som fastighetsägare kan besiktigar huset när det bör göras för att förebygga eventuella skador och onödiga kostnader. Det blir i de allra flesta fall betydligt billigare än att både laga en skada och troligen även sanera och reparera andra skador på byggnaden som uppkommit till följd av läckaget. Om du misstänker att ditt tak inte mår bra, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontrollpunkter för friska tak

Du kan själv kontrollera flera områden och på så sätt förebygga problem. Några av de viktigaste kontrollpunkterna för ett friskt tak är:

  • Kontroll av takpannor: säkerställ att alla pannor är hela och ingen har spruckit.
  • Kontrollera att alla plåtar och beslag är hela och täta.
  • Avlägsna eventuell mossa från takpannorna.
  • Undersök så underlaget under pannorna (takpappen) är i gott skick och håller tätt.
  • Var uppmärksam på vinddrag inomhus: det kan vara ett tecken på att materialet under takpannorna är i dåligt skick.
  • Se över nockpannor och anslutning mellan nocken och översta pannraden.
  • Rensa hängrännor och stuprör regelbundet.
  • På vinklade tak behöver de så kallade vinkelrännorna inspekteras.

Vit-Hus-Svart-Tak-Byta tak-takbyte

Leverantörer

Vi använder oss alltid av produkter med kända fabrikat från ledande leverantörer. Eftersom ditt nya tak ska hålla i många år används självklart de bästa produkterna. Tillsammans med dig går vi igenom de olika valen av takprodukter och du bestämmer själv vilka du tycker passar bäst till just ditt hus. Letar du efter en takläggare i Borås, Jönköping, Nässjö, Göteborg eller Kalmar? Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt tak.