Referenser

Detta är några få exempel på tak som vi har fått i uppdrag att byta. Några är mer krävande än andra men inget tak är för svårt för våra takläggare.