Byt tak i tid

Vänta inte med att byta tak tills det börjar läcka, då har den största skadan redan skett. Du kan själv kontrollera taket och på så sätt förebygga större skador. Läs på vår sida ”Sjuka tak” om hur du kontrollerar ditt tak. Ett bra tak höjer marknadsvärdet på ditt hus och är en bra investering inför framtiden.

Referenser

Detta är några få exempel på tak som vi har fått i uppdrag att byta. Några är mer krävande än andra men inget tak är för svårt för våra takläggare.

Referenstak(9)
Referenstak(8)
Takläggare Göteborg
Referenstak(6)
Referenstak(5)
Referenstak(3)
Referenstak(2)
Trevåningshus-tak
Gult-hus-rött-tak(1)
Gult-hus-rött-tak