Byt tak och installera solceller samtidigt – spara tid och pengar

Stora husprojekt är ofta bäst att ta ett och ett. Men, att kombinera takbyte med installation av solceller är ett undantag – och en av de smartaste investeringarna du kan göra i ditt hus. Både på kort och lång sikt. Genom att låta göra både takbyte och solcellsinstallation samtidigt minskar du arbetskostnaderna och undviker framtida besvär. Och du kan använda både avdraget för grön teknik och eventuellt ROT-avdrag vid projektet.

Förlängd livslängd för taket

Om du installerar solceller på ett äldre tak riskerar du att takets livslängd blir kortare än solcellernas. Solceller har ofta en livslängd på 25–30 år, och om taket behöver bytas under denna tid medför det ofta extra kostnader, bök och besvär. Att byta taket samtidigt som du installerar solcellerna innebär att de båda har liknande livslängd. Det underlättar också framtida underhåll och renoveringar.

Anpassning och integrering

När du byter tak kan du välja material och design som är anpassade för solcellsinstallationer. Vissa takmaterial är bättre på att bära vikten av solpaneler och dessutom blir installationen snyggare och mer integrerad med taket eftersom till exempel genomföringar av kablage och solpanelfästen anpassas.

Optimerad energieffektivitet

Ett nytt tak ger bättre isolering och ökar därför dit hus energieffektivitet. Det bidrar till att ytterligare minska dina energikostnader, som sannolikt är anledningen till att du installerar solceller.

Vi hjälper dig med takbyte i samband med solcellsinstallationen. Vi har ett långt samarbete med solcellsexperterna Solivo och tillsammans ser vi till att din investering bli ekonomisk och gör ditt hem mer hållbart, energieffektivt och förberett för framtiden.