Byta tak i tid

Vänta inte med att byta tak tills det börjar läcka. Du kan själv kontrollera taket och på så sätt förebygga större skador innan de uppstår. Läs på vår sida om ”Sjuka tak” hur du kollar ditt tak själv. Ett bra tak höjer marknadsvärdet på ditt hus, samtidigt som det är det som skyddar hela huset mot väder och vind. Därför är det inget man vill slarva med, ett friskt tak kommer alltid att löna sig!

Referenser

Detta är några få exempel på tak som vi har fått i uppdrag att byta. Några är mer krävande än andra men inget tak är för svårt för våra takläggare.

Referenstak(9)
Referenstak(8)
Takläggare Göteborg
Referenstak(6)
Referenstak(5)
Referenstak(3)
Referenstak(2)
Trevåningshus-tak
Gult-hus-rött-tak(1)
Gult-hus-rött-tak