Din takläggare i Växjö

Vi på VG Tak tror på oss själva och vågar säga att vi är riktigt bra det vi gör, våra takläggare i Växjö är vassa. Att vara takläggare innebär ett stort ansvar och kräver hög skicklighet och kunskap. Våra takläggare utbildas regelbundet enligt de senaste rönen inom takläggning. För oss är det viktigt att känna passion för det en gör och vara i framkant. Det har vi varit sedan starten, och vi har inga planer på att sluta.

Ta aldrig något för givet när du ska anlita en takläggare, utan välj med omsorg. Vi ställer höga krav på hantverkare och gör allt för att du ska bli nöjd. Vi visar gärna referenser och tidigare byggnationer vi utfört för att visa vad vi går för. Du ska kunna känna dig trygg och veta vad du får när du anlitar någon, redan innan arbetet börjar. Det är viktigt för oss att kunna se kunden i ögonen och vara transparenta arbetet igenom.

Hör dig för om takläggare i Växjö, sannolikheten att vi tidigare varit förbi i området är stor. Vi hörs!

Hållbar takläggning – för dig och miljön

Miljöpåverkan och avfallssortering är alltid av högsta vikt för våra takläggare i deras arbeten. Västra Götalands Tak är med i Svensk Metallåtervinning AB och värnar om vår planet. Vid alla våra takarbeten tar vi hand om och sorterar byggavfallet. Du som kund kan vara trygg i vetskapen om att vi alltid tar hand om avfall och ser till att det återvinns så gott det bara kan. Vi använder alltid miljöcertifierade materialtillverkare och kompetenta återvinningsleverantörer för att bidra till en mindre negativ miljöpåverkan. Våra takläggare i Växjö jobbar alltid miljövänligt.

Var snäll mot taket – och din plånbok

Att renovera taket förbises ofta när huset ska tas om hand. Trots att taket kanske är den allra mest vitala delen på byggnationen. Att låta taket bli dåligt kan bli en väldigt dyrköpt historia. Vi rekommenderar starkt att se över taket redan tidigt, kanske kan en enkel renovering förlänga livslängden. Eller så kanske en stor svaghet i det upptäcks tidigt, vilket kan spara mycket pengar och möda för dig.

Kontakta gärna våra takläggare i Växjö för mer information över hur vi kan hjälpa dig. Du når oss via telefon, eller genom formuläret nedan. Vi hörs!

Referenser

Detta är några få exempel på tak som vi har fått i uppdrag att byta. Några är mer krävande än andra men inget tak är för svårt för våra takläggare.

Referenstak(9)
Referenstak(8)
Takläggare Göteborg
Referenstak(6)
Referenstak(5)
Referenstak(3)
Referenstak(2)
Trevåningshus-tak
Gult-hus-rött-tak(1)
Gult-hus-rött-tak