Varför uppstår mögel?

Mögel trivs i fuktig miljö och uppstår oftast i fastigheter med bristfälligt fuktskydd eller dålig ventilation. Fukt är något som finns överallt och är för det mesta synlig i form av vatten, vattenånga eller is. När fukten inte syns kan det bli problematiskt på så vis att man inte är medveten om att fukthalten är för hög. När den relativa luftfuktigheten (RF) är mer än 75% finns det en risk för tillväxt av mögel.

Efter en längre tid av mögelskador kan man se mögelangreppet i form av fuktfläckar, bubblor i mattor, tak och tapeter eller missfärgade ytor på väggar, golv eller tak. Mögel reproducerar sig genom att bilda små sporer som inte är synliga för blotta ögat. Mögelsporer är mycket härdig och kan överleva svåra villkor så som torka och låg temperatur. Sporer sprider sig genom de flesta utrymmen och när de landar på en fuktig yta kan mögel börja expandera och växa.

Om mögel växer synligt på ytor medför det en ökning av halten sporer i luften. Viktigt att komma ihåg är att innan möglet är ett faktum, är det bra att upptäcka tecken på fuktskada eller fuktproblem. Just för att fuktskada och fuktproblem kan visa sig som fuktfläckar och flagnad färg eller missfärgningar i ytskikt.

Fuktutredning och mögelutredning som första steg

Vid eventuell mögeltillväxt gäller det att utföra en fuktutredning för att identifiera orsaken och förebygga problemet. Hur omfattande utredning som behövs bedömer vi utifrån varje enskilt fall. Baserat på den utredning som vi utför tar vi fram kostnadsförslag och åtgärdsförslag.

Vid upptäckt av fuktproblem bör man snabbt åtgärda detta innan mögelskador har uppkommit. Det blir både billigare och smidigare för dig som kund att anlita Västra Götalands tak samtidigt som du slipper att få flashback till mögelskador som orsakar hälsoproblem. Vänta därför inte på eventuella mögelproblem, kontakta oss i god tid om du misstänker fuktproblem i fastigheten.