Byt tak i tid

Vänta inte med att byta tak tills det börjar läcka, då kan det redan vara för sent. Genom att själv kontrollera taket regelbundet kan man upptäcka många problem i tid och även förebygga större skador innan de sker. På så sätt kan man även spara pengar. Läs på vår sida om ”takbyte” hur du kollar ditt tak. Ett bra tak höjer marknadsvärdet på ditt hus och skyddar bättre mot väder och vind.

Referenser

Detta är några få exempel på tak som vi har fått i uppdrag att byta. Några är mer krävande än andra men inget tak är för svårt för våra takläggare.

Referenstak(9)
Referenstak(8)
Takläggare Göteborg
Referenstak(6)
Referenstak(5)
Referenstak(3)
Referenstak(2)
Trevåningshus-tak
Gult-hus-rött-tak(1)
Gult-hus-rött-tak