Varför är taktvätt viktigt?

Mossa i sig behöver inte vara ett problem men det är när den breder ut sig för mycket som läget blir problematiskt. Mossa som inte tas bort håller kvar fukten i pannan, vilket gör att den kan frysa sönder genom frostsprängning, när minusgraderna kryper längre och längre ner. Sprickor i ytskiktet gör att fukt kryper ner i den underliggande konstruktionen och därmed skapar stora problem. Detta kan medföra att en större takrenovering måste genomföras.

Lav som växer på taket är stark och bildar lavsyra som äter sig genom ytskiktet. Lavsyran fräter och bryter ner takpannorna. I kombination med mossa är det förödande för takets funktion. Detta går alltså att förebygga med en regelbunden återkommande taktvätt.